inzenieruklubs.1s.lv

 

Zinātniski pētnieciskie darbi 2017. / 2018.m.g.


      2018.g. maijā:     

Eiropas Savienības projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” dalībnieki teicami pārstāvēja Valmieras Viestura vidusskolu Latvijas Skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Alvis Meisters un Kristers Nils Duģels fizikas sekcijā prezentēja darbu “Datorprogrammas “Elektriskās ķēdes-virtual-lab” darbības pārbaude, izmantošanai maiņstrāvas ķēdes likumsakarību pētīšanai” un ieguva vērtējumu 75% no maksimālā.

Armands Dukurs matemātikas sekcijā prezentēja darbu “Funkcionālo sakarību grafiskās attēlošanas paplašināšana fizikas kursā” un ieguva vērtējumu 85% no maksimālā.

Darbu vadītājs – skolotājs Uldis Ābeltiņš aicina viesturiešus būt uzņēmīgākiem, mērķtiecīgākiem, un sevi radoši pilnveidot, sākot no prāta spēlēm pirmajās klasēs, līdz zinātniski pētnieciskajiem darbiem vidusskolā. Viesturskola Jums šādu iespēju piedāvā.

      2018.g. martā:         

Valmieras Viestura vidusskolas skolēni ar radošo ievirzi dabas zinībās pirmā semestra laikā izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), noformēja atskaites atbilstoši valsts konkursa prasībām, un 2018.g. martā prezentēja rezultātu skolas ZPD lasījumos.

     23.martā 3 vislabāk izstrādāto darbu autori piedalījās Latvijas Skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu Vidzemes reģionālajā konferencē Vidzemes augstskolā. Uz Latvijas SZPD noslēguma konferenci tika izvirzīti: Armands Dukurs, Alvis Meisters, Kristers Nils Duģels.

 

Komentāri (0)  |  2018-03-21 18:42  |  Skatīts: 923x

Atpakaļ