inzenieruklubs.1s.lv

 

Kontakti un pieteikšanās


Vadītājs - Uldis Ābeltiņš  mob.tālr. Nr. 29190066  e-pasts uldis.abeltins@gmail.com

Kluba bāzes vieta - Valmieras Viestura vidusskolas 139.kab. (fizika)

Pārraugošā institūcija - Valmieras Viestura vidusskola


Pieteikšanās - vērsties pie vadītāja Ulda Ābeltiņa un iesaistīties kluba darbā


Jūsu izvēle ir gudra un valstiska! Arī IZM atbalsta inženiertehnisko izglītību!

Atpakaļ